ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi


ISO 50001 Standardı, organizasyonların enerji performanslarının, enerji etkinliğinin ve enerji tüketiminin sürekli iyileştirilmesinde başarılı olabilmeleri için, sistemli bir yaklaşım sağlayan bir enerji yönetim sistemi kurmaları, uygulamaları, sürekliliğini sağlamaları ve iyileştirmeleri için, gerekli hususları belirler.

Enerjinin tedariki, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullanımının raporlanması ve enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin dizaynı ve geliştirilmesi gibi konuları işaret eder, kendisi enerji için kesin bir performans kriterini ortaya koymaz.

Standardın amacı, organizasyonların enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlamaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gazı emisyonu ve diğer çevresel etkilerin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu standart coğrafi, kültürel yada sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükteki organizasyonlara uygulanabilmektedir.

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.

sohbet dini sohbetler sohbet odaları islami sohbetler dini sohbetler dini sohbet islami sohbet islami radyo oyun forumu defacer hacker blog turk takipci satın al